Thom Winters | Over - Thom Winters

Over

Thom Winters

Thom Winters is een breed geïnteresseerd persoon. Door zijn interesse in mens en techniek heeft hij na het afronden van zijn VWO besloten mee te loten voor geneeskunde, de studie bouwkunde in zijn achterhoofd houdend. Na inloten volgen enkele jaren waarin bijzonder interessante kennis voor het leven wordt opgedaan, maar een onbestemd gevoel blijft aan hem knagen. Dit leidt ertoe dat hij met de studie bouwkunde start en nog meer, veel interessantere, kennis opdoet en zijn technische aanleg en creativiteit eindelijk uitgebreid kan aanwenden. Na een succesvolle afronding is hij bij diverse Utrechtse architectenbureau's aan de slag gegaan. Eind 2012 is hij voor zichzelf gestart. Per januari 2014 is hij ook werkzaam bij Kraal Architecten als architect ontwerper. Klik hier voor een beknopt CV van Thom Winters.

Ontwerper

De architect ontwerpt in essentie gebruiksvoorwerpen voor mensen. Deze gebruiksvoorwerpen worden geacht behoorlijk lang mee te gaan, aan alle wensen te voldoen en niet al te snel uit de mode te raken. Een goed architect is zich hier uiterst bewust van. Door een grote architectuurkennis en mensenkennis te combineren met nuttige en vernieuwende ideeën kan een nauwe benadering van elke wens bereikt worden met veel extra kwaliteiten. Zeer goed naar de klant luisteren en deze volledig begrijpen is hierin de eerste stap. Dit is de filosofie die Thom Winters hanteert. Hij bereikt hiermee dat elk van zijn ontwerpen een nauwkeurig afgestemd gebruiksvoorwerp wordt dat duurzaam in elkaar zit en de gebruiker op de juiste wijze prikkelt. Naast het feit dat het bouwwerk duurzaam in elkaar zit is het bouwwerk ook een lang leven beschoren omdat de gebruiker het volledig omarmt. Klik hier voor het artikel ‘Grip op Begrip’ over deze materie, geschreven door Thom Winters.

Bouwkundige

Een bouwwerk valt of staat bij de kwaliteit van het detail; dat is daar waar de gebruikte materialen elkaar ontmoeten. Een goed idee maakt niet per definitie een goed bouwwerk. Een goede bouwtechnische kennis en kunde is daarom tevens essentieel voor elk bekwaam architect. Thom Winters is zich hier sterk van bewust en heeft dit facet van het vak sterk ontwikkeld tijdens en na zijn studie. Naast de technische kennis ontkomt men in Nederland niet aan de bouwregelgeving. Deze is in de loop der jaren alsmaar omvangrijker geworden. Met name in de jaren na afronding van de studie is Thom Winters hier een deskundige in geworden.