Thom Winters | Afstudeer project Grip op Begrip - Thom Winters

Afstudeer project Grip op Begrip

Is het mogelijk een publiek gebouw te ontwerpen dat geen bewegwijzering behoeft? Moe van de banale concepten die ik om mij heen zag heb ik mijzelf indertijd deze opgave opgelegd. Als gevolg een diepgaande en vruchtbare zoektocht door de architectuur met de mens als middelpunt. Ervaring, zichtlijnen, routing en beslismomenten zijn sleutelwoorden in dit project. Het resultaat: een aangenaam, prikkelend en rustig ontwerp voor een gemeentehuis. Voor een antwoord op de vraag of dit mogelijk is verwijs ik graag naar een artikel dat ik erover geschreven heb: Klik hier voor het artikel ‘Grip op Begrip’.